Deň architektúry // Kremnica

Deň architektúry // Kremnica

Kremnica - čo mohol vidieť turista?

S Mgr. Art. Robertom Tamem a ďalšími fundovanými ľuďmi, o drobných detailoch architektúry, ich vplyve na kvalitu života a o revitalizácii banského areálu a návrhu obnovy meštianskeho domu na Dolnej ulici.

Prechádzka po meste a jeho uliciach na tému „Drobný detail architektúry“ priblíži význam a vplyv drobných detailov na kvalitu vnímania a prežívania mesta. Po prechádzke sa účastníci presunú do interiéru kultúrneho centra, kde bude prezentovaný projekt „Šachta Ludovika v Kremnici“ s autorkou Ing. Arch. Katarínou Urgelovou.

Tento projekt sa zameriava na revitalizáciu banského areálu a podporu rozvoja turizmu v meste. Tieto dve časti podujatia nám poskytnú informácie a perspektívu na architektúru a rozvoj miestneho prostredia.

Svoj projekt s návrhom obnovy meštianskeho domu na Dolnej ulici nám predstaví Bc. Barbara Štecová.

Orientačný lineup:

17:00 prechádzka po meste s architektom Mgr. Art. Robo Tame

18:00 prezentácia Ing. Arch. Katarína Urgelová - Šachta Ludovika

19:00 prezentácia Bc. Barbara Štecová - meštiansky dom na Dolnej

Viac: https://www.denarchitektury.cz/program/kremnica-co-mohol-vidiet-turista/

Vstupné: dobrovoľné

Dĺžka podujatia: 180 minút

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.