Roman Holec / Kniha o čítaní

Roman Holec / Kniha o čítaní

Galéria

Uznávaný odborník na hospodárske a politické dejiny napísal knihu o čítaní

Tešíme sa, že Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. prijal opäť pozvanie do Akropoly na prednášku spojenú s diskusiou.

Tento krát príde predstaviť svoju najnovšiu knihu "Knihu o čítaní".

Kniha sa zamýšľa populárno-vedeckou formou nad fenoménom čítania na Slovensku v dlhom 19. storočí. Analyzuje čitateľov, preferovanú i zakazovanú literatúru, spôsoby, miesta i funkcie čítania a nakoniec i dôvody, ktoré viedli ľudí, že siahali po knihe. V storočí nacionalizmu mala kniha významné národnopolitické poslanie a nebolo preto vôbec jedno, čo deti, mládež, ženy, ale i obyčajní ľudia čítali. Beletria a jej autori boli v službách vopred zadefinovaných ideovo-politických cieľov a často vstupovali do politických zápasov.

Vstupné na podujatie: dobrovoľné

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dĺžka podujatia: 60 minút
Rok výroby: 2022
Dátum lokálnej premiéry: 13. december 2022

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.