Smutné jazyky + diskusia s tvorcami

Od pondelka 9. marca po dobu dvoch týždňov do 23. marca sú všetky kultúrne podujatia zrušené. Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti. O nových termínoch a postupe vás budeme informovať čoskoro. Zostante v kľude. 

Piatok 13. marca, 18.00
Vstup:

„Ten dejepis bol písaný vždy o niečom inom, než naši ľudia prežili… My sme ľudia, ktorí žijú vo svojej vlasti, ale nijakú vlasť nemajú.“
Germanista Jozef Tancer nás sprevádza po svete vymierajúcich nárečí a zamlčiavaných dramatických osudov Karpatských Nemcov na Slovensku.

Nakrúcalo sa aj v Kremnici… Po premietaní bude nasledovať diskusia za účasti tvorcov aj účinkujúcich.

„Die Geschichte wurde immer über etwas anderes geschrieben, als das was unsere Leute erleben mussten… Wir sind Leute, die in ihrer Heimat leben, aber keine Heimat haben.“
Der Germanist Jozef Tancer führt uns in die Welt der aussterbenden Dialekte und des verschwiegenen dramatischen Schicksals der Karpatendeutschen in der Slowakei.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.