Prednáška Romana Holeca

Štvrtok 13. decembra, 18.00
Vstupné: 4 €

Prednáška k stému výročiu vzniku ČSR: Ako vojna ešte neskončila a republika ešte len vznikala (1918 – 1920).

Po prednáškach v Londýne, Lipsku, Prahe, Budapešti sa zastaví renomovaná osobnosť a skutočná celebrita, profesor historik Roman Holec, aj v Kremnici! Sme veľmi radi, že ho privítame v Akropole. Priblíži nám dejinné súvislosti vzniku a prvých rokov existencie spoločného štátu Slovákov a Čechov.

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. je odborníkom na hospodárske, sociálne a politické dejiny tzv. dlhého 19. storočia. Je autorom 17 monografií, spoluautorom 22 syntetických prác a autorom takmer 200 vedeckých štúdií, ktoré vyšli v 12 krajinách. Na kongresoch a konferenciách v 25 krajinách sveta predniesol vyše 150 prednášok, organizoval 5 sekcií na svetových historických kongresoch. Podieľal sa na európskych grantoch ESF a VW-Stiftung, viedol medzinárodné medziakademické granty a granty IVF. Je dvojnásobným nositeľom Ceny E. E. Kischa, Ceny J. M. Hurbana a LF. Medzi jeho doktorandmi sú vedci z Japonska, ČR, SRN a Maďarska.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.