Hraničné kamene a znaky

Štvrtok 7. novembra, 17.00
Vstup:
 voľný

Spolok historikov stredoslovenských banských miest pri Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, občianske združenia 1115 a SOS Kremnica Vás srdečne pozývajú na
prednášku PhDr. Ota Tomečeka, PhD. z Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici: Hraničné kamene a znaky v Kremnických vrchoch. K problematike označovania hraníc miest a feudálnych panstiev v minulosti.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.