Československé menové zlato (1939 – 1982)

Utorok 17. septembra, 18.00
Vstup: zdarma

Riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomír Michálek príde do Kremnice s prednáškou o vojnovej a povojnovej situácii s našim menovým zlatom.

„Kradli iba nakradnuté! Nemci s pomocou Britov si vraj zo zlatého pokladu ČSR zobrali v roku 1939 len tú jeho časť, ktorú o dvadsať rokov skôr uchmatli československí legionári Rusom.“ Aj takéto nezmysly zazneli v internetových debatách po zverejnení dokumentov z archívu Bank of England. Ako teda vznikali zlaté rezervy Československej republiky? Čo sa s nimi stalo po vypuknutí druhej svetovej vojny? Aká časť z nich sa vrátila späť po obnovení ČSR? A čo sa ušlo Slovensku pri delení federálneho majetku v roku 1992? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v Akropole v utorok 17. septembra.

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. Vo svojom vedeckom výskume sa venuje americkej zahraničnej politike voči Československu, resp. československo-americkým hospodárskym a politickým vzťahom v druhej polovici 20. storočia, osobnostiam československej zahraničnej politiky z radov Slovákov, vzniku a histórii OSN, druhému a tretiemu československému a slovenskému demokratickému exilu a slovenským evanjelickým krajanom v USA. Napísal vyše osemdesiat štúdii a aktívne sa zúčastnil mnohých medzinárodných vedeckých konferencii v zahraničí.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.